Statystyki

  • Odwiedziło nas: 393698
  • Do końca roku: 145 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Przedszkole w Hucie Starej A, ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Przedszkole w Hucie Starej A, ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. 

 

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Przedszkole w Hucie Starej A, ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa:

 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole w Hucie Starej A, ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

 

Przedszkole w Hucie Starej A, ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

 

Przedszkole w Hucie Starej A, ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik: email: iodopphutastara@gmail.com

 

Przedszkole w Hucie Starej A, ul. Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania  danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – wymagane w art.13 RODO:

  1. Pracownicy
  2. Kandydaci do Pracy;
  3. Nauczyciele;
  4. Dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami;
  5. Dzieci wraz z opiekunami;
  6. Poczta mailowa i telefony służbowe;
  7. Kontrahenci.