Statystyki

  • Odwiedziło nas: 393713
  • Do końca roku: 145 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

O projekcie

 


             Unia Europejska coraz mocniej stawia na czytelnictwo i kompetencje językowe, których niski poziom (ok. 80 mln obywateli UE to analfabeci lub funkcjonalni analfabeci) zagraża rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu. Niski poziom umiejętności językowych (a wg badań prof. Z. Kwiecińskiego co piąty polski nastolatek zalicza się do grupy funkcjonalnych analfabetów) jest związany m.in. z niedostatkiem ćwiczeń językowych w dzieciństwie i okresie szkolnym oraz nadmierną ekspozycją dzieci i młodzieży na media elektroniczne. 

             Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” została wskazana jako przykład dobrych praktyk w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), finansującej badania PISA, została też pokazana w reportażu Euronews emitowanym we wrześniu br., a polskie doświadczenia w zakresie promocji czytelnictwa poprzez czytanie dzieciom od najmłodszego wieku znalazły się wśród rekomendacji międzynarodowej konferencji „Literacy for All”, która odbyła się w Nikozji w dniach 5-6 września 2012 r. w ramach Prezydencji Cypru w Unii Europejskiej. Czytanie dzieciom, które nasza Fundacja promuje od 11 lat, zostało podniesione do rangi ważnego czynnika rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

             Jesteśmy w awangardzie i dowiedźmy codzienną praktyką czytania dzieciom, że Polska może być liderem odrodzenia i upowszechniania umiejętności językowych. Język jest wszak głównym narzędziem myślenia, komunikacji i przyswajania wiedzy – jest zatem prawdziwym fundamentem rozwoju każdego człowieka i społeczeństwa. Badania dowodzą, że na całym świecie spada czytelnictwo – z wyjątkiem tych szkół i klas, gdzie nauczyciele czytają dzieciom na głos.


Nasze przedszkole uczestniczy w Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” już od kilku lat. Propagując czytanie wśród najmłodszych oraz włączając w akcję rodziców ,dziadków oraz lokalne władze czy pracowników ważniejszych instytucji w naszej gminie.

Co roku opracowujemy harmonogram zajęć wychowawczo – dydaktycznych ściśle powiązany z Kalendarium Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.