Statystyki

  • Odwiedziło nas: 393703
  • Do końca roku: 145 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Tygodniowy rozkład dnia w grupie 5 i 6 latków

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE 5 i 6 LATKÓW

Rok szkolny 2021/2022

Wychowawcy:  Maria Puchała, Katarzyna Markiewicz

            Podstawa programowa realizowana w godzinach od 9.00 14.00

 

Rozkład dnia

 Poniedziałek

 Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

   I

7.00 –8.30

 

 

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne  z dziećmi. Zabawy dowolne      w kącikach zainteresowań. Korzystanie z gier i układanek stolikowych.

Kontakty z dziećmi. Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę. Zabawy indywidualne i w grupach.

               Religia

Kontakty indywidualne  z dziećmi. Prace przy stolikach. Zabawy według zainteresowań uwzględnieniem procesów poznawczych.                           

               Religia

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami. Ćwiczenia poranne.

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne  z dziećmi. Zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce.

    II

8.30 -    9.30

Przygotowanie do śniadania.  Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych. Doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłku.

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno – samoobsługowe. Porządkowanie i przygotowanie sali do zajęć

Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie  i przyswajanie nawyków higienicznych.

Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie  i przyswajanie nawyków higienicznych. Kulturalne zachowanie się przy stole.

Przygotowanie do śniadania.. Czynności higieniczno –samoobsługowe. Kulturalne zachowanie się przy stole.

   III

9.30 – 10.30

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne.


I. Poznanie języka nowożytnego. - J. angielski
II. Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec.

 

Zajęcia dydaktyczne.


I. Wspomaganie rozwoju mowy.                                          II. Wychowanie zdrowotne, kształtowanie sprawności fizycznej.

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne.


I. Kształtowanie pojęć matematycznych.                          II. Poznanie języka nowożytnego. J angielski

 

 

Zajęcia dydaktyczne.


I. Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne. Budzenie zainteresowań technicznych.                           II. Wychowanie zdrowotne, kształtowanie sprawności fizycznej.

Zajęcia dydaktyczne.                             

                                                                  I. Wychowanie przez sztukę, różne formy plastyczne.
II. Wychowanie zdrowotne, kształtowanie sprawności fizycznej..

 

   IV

10.30- 11.00

Czynności organizacyjno-porządkowe. Wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się.

 Czynności organizacyjno-porządkowe. Wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się.

 Czynności organizacyjno-porządkowe. Wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się.

Czynności organizacyjno-porządkowe. Wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się.

Czynności organizacyjno-porządkowe. Wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się.

    V

11.00- 12.00

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na ogrodzie – zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych. W zależności od pogody zabawy dowolne w Sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na ogrodzie – zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych. W zależności od pogody zabawy dowolne w Sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy na ogrodzie .W zależności od pogody zabawy dowolne w Sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

Zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na ogrodzie – zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych. W zależności od pogody zabawy dowolne w Sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy na ogrodzie – zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych. W zależności od pogody zabawy dowolne w Sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

   VI

12.00 -13.00

Obiad. Wdrażanie dzieci do samoobsługi , dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

 Obiad. Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

 Obiad. Wdrażanie dzieci do samoobsługi , prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

 Obiad. Wdrażanie dzieci do samoobsługi , dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Praca nad prawidłowym  korzystanie z urządzeń sanitarnych.

 Obiad. Wdrażanie dzieci do samoobsługi , dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

  VII

13.00 – 13.30

 Relaksacja. Odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek.

Relaksacja. Odpoczynek poobiedni. Zabawy plastyczno-techniczne.

Relaksacja. Odpoczynek poobiedni. Zabawy integracyjne.

Odpoczynek poobiedni. Zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań.

Relaksacja. Odpoczynek poobiedni. Zabawy konstrukcyjne, planszowe.

  VIII

 

13.30 -14.00

 

 

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Zabawy umysłowe, badawcze. Praca z dzieckiem potrzebującym wsparcia. Zabawy muzyczno-ruchowe.

 

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych metodą I.Majchrzak

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Doskonalenie sprawności manualnych. Rozwijanie zainteresowań pisaniem i  czytaniem

 

 

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu Zajęcia dodatkowe.

"Przyjaciele Zippiego" program promocji zdrowia psychicznego.

 

 

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. 

Zabawy z zakresu kinezjologii edukacyjnej Paula Denisona.

 

 

 

    IX

 

14.00-14.30

 

 

 Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek.

 

 

 

 Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek.

 

 

 

 Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek.

 

 

 

 Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek.

 

 

 

 Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek.

 

 

 

     X

 

14.30– 16.00

 

 

Zabawy podjęte z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

 

Praca z książką. Zabawy tematyczne.

Rozchodzenie się dzieci.

 

Ćwiczenia i zabawy dowolne, podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci.