Statystyki

  • Odwiedziło nas: 393699
  • Do końca roku: 145 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Tygodniowy rozkład dnia w grupie 3-4 latków

 

Ramowy rozkład dnia rok szkolny 2021/2022

Wychowawca: Joanna Lewandowska, Marzanna Banasiak

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Rozkład

dnia. 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

7.00 -8.30

Schodzenie się dzieci – kontakty indywidualne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Rozmowy tematyczne w małych zespołach.

Schodzenie się dzieci – kontakty indywidualne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Zabawy w kole przy muzyce.

Schodzenie się dzieci – kontakty indywidualne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.  

Prace przy stolikach, układanie puzzli., rysowanie, kolorowanie.

Schodzenie się dzieci– kontakty   indywidualne.

  Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 Budowanie z klocków, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne.

Schodzenie się dzieci kontakty indywidualne.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.30 -9.30

Śniadanie , czynności samoobsługowe , porządkowanie Sali. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

Śniadanie , czynności samoobsługowe , porządkowanie Sali. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,

Śniadanie , czynności samoobsługowe , porządkowanie Sali. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

Śniadanie , czynności samoobsługowe , porządkowanie Sali.  Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

Śniadanie , czynności samoobsługowe , porządkowanie Sali. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

9.30- 10.30

 

 

 

 

10.30 -11.00

 

 

 

 

11.00-

12.00

Zajęcia obowiązkowe,  rozwijanie zainteresowań  literaturą dziecięcą. Rozwijanie mowy dzieci.

 

 

Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży.

 

 Zabawy dowolne, ruchowe  , lub w zależności od pogody przebywanie na świeżym powietrzu.

 

Zajęcia obowiązkowe rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 

 

 

Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży

 

Zabawy dowolne, ruchowe  , lub w zależności od pogody przebywanie na świeżym powietrzu .Słuchanie   przed obiadem krótkich wierszy, opowiadań.

 

Zajęcia obowiązkowe wspomaganie rozwoju intelektualnego  z  edukacją matematyczną.

 

 

Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży

 

Zabawy dowolne, ruchowe , lub w zależności od pogody przebywanie na świeżym powietrzu .Słuchanie  przed obiadem  krótkich wierszy, opowiadań.

Zajęcia  obowiązkowe , kształtowanie sprawności fizycznej.

 

 

 

                                 Ubieranie się dzieci wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży

 

Zabawy dowolne, ruchowe , lub w zależności od pogody przebywanie na świeżym powietrzu Słuchanie  przed obiadem  krótkich wierszy, opowiadań.

Zajęcia obowiązkowe, umuzykalniające, rytmiczne, śpiew, taniec.

 

 

 

Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży

 

Zabawy dowolne, ruchowe  , lub w zależności od pogody przebywanie na świeżym powietrzu

 

Słuchanie   krótkich wierszy, opowiadań.

 12.00 -13.00

 Obiad

Czynności porządkowe – pomoc w przygotowaniu sali do posiłku i jej porządkowanie po  zakończeniu obiadu. Pogadanki n/t zdrowego odżywiania się. Dbanie o czystość przy stoliku podczas spożywania posiłku.  Pełnienie roli dyżurnego. Wdrażanie dzieci do  kulturalnego zachowania się przy stole.

 Obiad

Czynności porządkowe – pomoc w przygotowaniu sali do posiłku i jej porządkowanie po  zakończeniu obiadu. Pogadanki n/t zdrowego odżywiania się. Dbanie o czystość przy stoliku podczas spożywania posiłku.  Pełnienie roli dyżurnego. Wdrażanie dzieci do  kulturalnego zachowania się przy stole.

 Obiad

Czynności porządkowe – pomoc w przygotowaniu sali do posiłku i jej porządkowanie po  zakończeniu obiadu. Pogadanki n/t zdrowego odżywiania się. Dbanie o czystość przy stoliku podczas spożywania posiłku.  Pełnienie roli dyżurnego. Wdrażanie dzieci do  kulturalnego zachowania sie przy stole.

 Obiad

Czynności porządkowe – pomoc w przygotowaniu sali do posiłku i jej porządkowanie po  zakończeniu obiadu.  Pogadanki n/t zdrowego odżywiania się. Dbanie o czystość przy stoliku podczas spożywania posiłku. Pełnienie roli dyżurnego. Wdrażanie dzieci do  kulturalnego zachowania sie przy stole.

 Obiad

Czynności porządkowe – pomoc w przygotowaniu sali do posiłku i jej porządkowanie po  zakończeniu obiadu. Pogadanki n/t zdrowego odżywiania się. Dbanie o czystość przy stoliku podczas spożywania posiłku.  Pełnienie roli dyżurnego. Wdrażanie dzieci do  kulturalnego zachowania sie przy stole.

13.00 –13.30

 

 

 

 

 

13.30-

14.30

 

 

 

 

Słuchanie krótkich wierszy, opowiadań.

Zabawy wg inicjatywy dzieci. Zabawy konstrukcyjne, integracyjne ,plastyczno –techniczne, lub planszowe.  

 

 

Zabawy wyzwalające aktywność twórczą dzieci  Zabawy z chustą animacyjną Klanza.

 

Zabawy w kącikach tematycznych. Obserwacja dzieci. Prace porządkowe.

Słuchanie krótkich wierszy, opowiadań.

Zabawy wg inicjatywy dzieci. Zabawy konstrukcyjne, integracyjne ,plastyczno –techniczne, lub planszowe

 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych I. Majchrzak. 

 

Zabawy w kącikach tematycznych. Obserwacja dzieci. Prace porządkowe

Słuchanie krótkich wierszy, opowiadań.

Zabawy wg inicjatywy dzieci. Zabawy konstrukcyjne, integracyjne ,plastyczno –techniczne, lub planszowe

 

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

 

 

Zabawy w kącikach tematycznych. Obserwacja dzieci. Prace porządkowe

Słuchanie krótkich wierszy, opowiadań.

Zabawy wg inicjatywy dzieci. Zabawy konstrukcyjne, integracyjne ,plastyczno –techniczne, lub planszowe

 

Zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy.

 

 

Zabawy w kącikach tematycznych. Obserwacja dzieci. Prace porządkowe

Słuchanie krótkich wierszy, opowiadań.

Zabawy wg inicjatywy dzieci. Zabawy konstrukcyjne, integracyjne ,plastyczno –techniczne, lub planszowe.

 

Zabawy rozwijające zdolności umysłowe i poznawcze.

 

 

Zabawy w kącikach tematycznych. Obserwacja dzieci. Prace porządkowe

14.30 -15.00

Podwieczorek , czynności  porządkowe , samoobsługowe, higieniczne.

Podwieczorek , czynności  porządkowe , samoobsługowe, higieniczne.

 

Podwieczorek , czynności  porządkowe , samoobsługowe, higieniczne.

 

Podwieczorek , czynności  porządkowe , samoobsługowe, higieniczne.

 

Podwieczorek , czynności  porządkowe , samoobsługowe, higieniczne.