Statystyki

  • Odwiedziło nas: 393656
  • Do końca roku: 146 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Ważne informacje dla rodziców

WAŻNE RADY DLA RODZICÓW

 


Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną w Karcie zapisu dziecka do przedszkola należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.
UZASADNIENIE: Chcemy ,aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

 

Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych.

Katar i kaszel to także choroba.

W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej. Nie podajemy leków. Dziecko wymagające leczenia farmakologicznego to dziecko chore i przebywa w tym czasie w domu!

 

Prosimy o przestrzeganie  godzin pracy przedszkola .