Statystyki

  • Odwiedziło nas: 328163
  • Do końca roku: 192 dni
  • Do wakacji: 3 dni

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020

- Liczba dzieci w grupach (2,5m na 1 dziecko):

STARSZAKI - 56m = 23 dzieci

MALUCHY - 51m = 21 dzieci

Do przedszkola, na rok szkolny 2020/2021 przyjętych zostało 50 dzieci. Kierując się wytycznymi GIS nie jesteśmy w stanie z dniem 1 września przyjąć wszystkich zakwalifikowanych dzieci. Jeśli ktoś z Pańsywa podjął decyzję, że w okresie epidemicznym zatrzyma dziecko w domu, prosimy o informację. Ułatwi nam to organizację pracy. Przypominamu, że dzieci z rocznika 2014 są obięte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

ORGANIZACJA GRUP:

Zobowiązani zostaliśmy do takiej organizacji pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup. Niesie to za sobą konieczność przestrzegania przez Państwa godzin przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach pracy danej grupy (dzieci nie będą przeprowadzane do innej grupy).

POBYT DZIECKA NA PLACÓWCE:

- W klasach nie będzie dywanów, pluszaków i innych zabawek, z których korzystają dzieci, a nie jest możliwa ich dezynfekcja;

- układanki, puzzle, książki itp. będą podzielone na 3 cześci i każda część będzie używana co trzeci dzień (2 dni będzie "na kwarantannie"Mrugnięcie)

- dziecko nie może przynosić ze sobą zabawek i innych przedmiotów z domu;

- bezpośrednio przed wyjściem dzieci na plac zabaw, wszystkie sprzęty będą dezynfekowane;

- sale oraz łazienka będą regularnie wietrzone i dezynfekowane ( kilka razy w ciągu dnia)

PRZYPROWADZANIE DO PRZEDSZKOLA I ODBIERANIE DZIECI:

- rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola ubrany w maseczkę lub przyłbicę

- w ganku dezynfekuje ręce a następnie dzwoni do drzwi - dziecko odbiera woźna

- do szatni w okresie września wchodzą z dziećmi wyłącznie rodzice nowoprzyjętych dzieci w maseczkach i rękawicach ochronnych

- podczas pobytu na placówce (w ganku lub w szatni) rodzice zachowują dystans 2m.

- do przedszkola przyprowadza dziecko opiekun ZDROWY!

PROSZĘ O NIE PRZYPROWADZANIE DO PRZEDSZKOLA DZIECI Z OBIAWAMI CHOROBOWYMI: KATAR, KASZEL, PODWYŻSZONA TEMPERATURA!!!

Dzieci, u których w trakcie pobytu na placówce zostaną stwierdzone jakiekolwiek symptomy chorobowe, będą odizolowane od pozostałych dzieci do czasu odebrania ich przez osoby upoważnione.

Rodzice, którzy nie dostarczyli do tej pory zgody na pomiar temperatury proszeni są o jej dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu (plik do poprania poniżej).