Przedszkole w Hucie Starej A

42-263 Wrzosowa

ul. Lipowa 4

Tel: (34) 327-55-15

mail: pphutastara@op.pl

 

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 04 marca 2021

Procedura wyjść do ogrodu.

Procedura organizowania wyjść z dziećmi

do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Hucie Starej „A”

 

 

 1. Dzieci wychodzą do ogrodu przedszkolnego pod opieką nauczycieli.
 2. Przed wyjściem dzieci powinny skorzystać z toalety.
 3. Osoby zatrudnione w przedszkolu (nauczyciele, pomoce nauczycieli) pomagają dzieciom przy ubieraniu się.
 4. Nauczyciel powinien sprawdzić, czy dzieci są ubrane stosownie do pogody (np. czy mają odpowiednie nakrycia głowy).
 5. Przed wyjściem z obiektu przedszkolnego nauczyciele przeliczają stan dzieci i zamykają sale na klucz.
 6. Nauczyciele przekazujący sobie opiekę nad daną grupą dzieci muszą przekazać sobie informacje dotyczące aktualnego stanu dzieci.
 7. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym do obiektu przedszkolnego dzieci mogą wchodzić tylko pod opieką osoby dorosłej.
 8. W gorące dni nauczyciele dbają, aby dzieci miały zapewnioną wodę do picia.
 9. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym nauczyciele czuwają nad bezpieczeństwem dzieci
  i pilnują, aby dzieci we właściwy sposób korzystały z ogrodu i jego wyposażenia (żeby przestrzegały regulaminu).
 10. Zauważone usterki sprzętu ogrodowego należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola lub kierownikowi administracyjnemu.
 11. Gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola udziela dziecku pomocy i zgłasza to dyrektorowi przedszkola lub społecznemu zastępcy lub kierownikowi administracyjnemu.
 12. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego nauczyciel sprawdza stan ilościowy dzieci.
 13. Do budynku przedszkola najpierw wchodzą dzieci, a nauczyciel – jako ostatni.
 14. Każde wyjście poza teren przedszkola nauczyciel wpisuje do zeszytu wycieczek i spacerów (musi podać termin i miejsce), a wcześniej uzgadnia to z dyrektorem przedszkola.

Metryczka

Wytworzono:2013-03-17 00:00przez: Admin
Opublikowano:2013-03-17 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Przedszkole w Hucie Starej A
Odwiedziny:726

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.