Statystyki

  • Odwiedziło nas: 304468
  • Do końca roku: 302 dni
  • Do wakacji: 113 dni

REKRUTACJA - DYŻUR WAKACYJNY

DRODZY RODZICE!

Zgodnie z wytycznymi  przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Przedszkole w Hucie Starej A dysponuje 16 miejscami dla dzieci.

W przypadku zmiany przepisów przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

dyr. Marzanna Banasiak