Statystyki

 • Odwiedziło nas: 313441
 • Do końca roku: 259 dni
 • Do wakacji: 70 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start

Dzisiaj na tablicy

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkola. W czasie ograniczenia zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Dyrektor na wniosek:

- rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- rodziców dzieci, którzy:

 1. są zarudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego'
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem COVID-19
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach
 7. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opieke osobą niepełnosprawnym, przewlekle chorym,
 8. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
 9. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

Zainteresowanych rodziców proszę o składanie wniosków do 30 marca 2021 (wtorek) do godziny 15.00.

Wnioski można składać mailowo lub pozostawić w skrzynce pocztowej.

 

KONTAKT Z WYCHOWAWCĄ OPISANY W ZAKŁADCE "KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI"

Aktualności

Dzień Babci i Dziadka w starszakach

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz wysłuchania wierszy przygotowanych przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka.